Home | Mijn achtergrond | Zakelijke aspecten | Links & literatuur | Contact & route | facebook

Mijn achtergrond

'Het mooiste beroep van de wereld'

Sinds 2000 werk ik als Integratief Kindertherapeut vanuit mijn eigen praktijk met kinderen, jongeren en ouders. Daarnaast geef ik regelmatig de trainingen 'Praten met kinderen, hoe doe je dat?' en ‘Huilen, Boos zijn, Ruzie’ aan ouders en (beroeps)opvoeders.

Als jeugdwelzijnswerkster heb ik veel ervaring opgedaan in het groepswerk met jonge kinderen en in de kinderpsychiatrie. Jaren werkte ik als spelleidster met meervoudig gehandicapte kinderen en had ik een klasje van 5 kinderen. Vanuit die begeleidende functie heb ik later verdieping gevonden in het kindertherapeutische werk.

Ik geloof dat niemand ooit zoveel weet van de innerlijke wereld van een kind als het kind zelf. Ik zie kinderen hun innerlijke hulpbronnen leren gebruiken zodat ze zekerheid en veiligheid in zichzelf kunnen dragen. Ik prijs me gelukkig dat ik dit proces mag begeleiden.

Ik ben een enthousiast, creatief en intuïtief mens en werk met hart en ziel vanuit mijn eigen praktijk. Mijn talenten kan ik iedere dag weer volop inzetten, ik kan me dan ook geen leuker beroep voorstellen dan het werk wat ik doe.
Sinds mijn afstuderen werk ik nauw samen met mijn collega kindertherapeuten in de vorm van intervisie voor feed-back, verdieping en doorverwijzing.

Ik ben getrouwd en moeder van drie prachtdochters. 
In mijn samengestelde gezin leerde ik veel over de rollen van ouder en stiefouder. Ook hebben we mooie ervaringen als pleeggezin met onze plusdochters die voor kortere of langere tijd bij ons woonden.

De post HBO opleiding tot Integratief Kindertherapeut volgde ik aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie.
Na mijn afstuderen volgde ik verschillende bijscholingen op het gebied van hechtingsproblemen, waaronder fase- en differentiatietherapie van Anniek Thoomes.
Daarnaast schoolde ik me in systemisch werk door het werken met familieopstellingen en contextuele therapie. Ik ben me nog meer gaan richten op de positieve psychologie en leerde in ieder kind zijn of haar unieke talenten te ontdekken middels talentonderzoek. In 2008 maakte ik kennis met werken met EMDR en ronde dit af in 2018 door de opleiding tot IEMT, het zusje van EMDR.
Sinds 2017 werk ik als coach/counseler ook met volwassenen vanuit de Transactionele Analyse en vanuit PRI, past reality integration. Op dit moment zet ik mijn opleiding tot TA-psychotherapie voort aan de TA-academie en deze wens ik in 2020 af te ronden. 

Voor mijn persoonlijke ontwikkeling volg(de) ik vele trainingen op het gebied van bewustwording waaronder meditatie, Satsangs, training in lichaamsgericht werken, emotioneeel vaardig worden en PRI. Afgelopen jaren heb ik vele opstellingen begeleid en mede gerepresenteerd, veelal samen met mijn echtgenoot. Samen volgden we ook trainingen in communicatie en emotioneel lichaamswerk.
Deze bijeenkomsten geven me steeds nieuw inzicht over mijzelf en anderen waarmee ik vol nieuwe energie en een open hart eenieder kan ontvangen in de praktijk.

Bolstraat 1 - 3581 WS Utrecht - m: 06 - 414 23 604 - e: liesbeth@kindertherapieliesbeth.nl
Bolstraat 1 - 3581 WS Utrecht - m: 06 - 414 23 604 - e: liesbeth@kindertherapieliesbeth.nl