Home | Mijn achtergrond | Zakelijke aspecten | Links & literatuur | Contact & route | facebook

Oudergesprekken


'Hoe wij mensen (kinderen) maken' 
 

Naast de oudergesprekken welke gekoppeld zijn aan de de kindertherapie is het ook mogelijk voor ouders om een (of meerdere) ouderbegeleidingsgesprek(ken) aan te vragen.
Een gesprek kan helpen om zorgen weg te nemen of om 'anders' te leren kijken naar wat een kind probeert duidelijk te maken met bepaald gedrag. 

Ouders kunnen behoefte hebben aan een reflectiegesprek rondom hun ouderrol. De rol van ouder kan zwaar zijn, je wordt ten diepste geraakt door het wel en wee van je kind. Soms helpt het om van een afstandje te kijken naar het gezin. Dit kan gaan over een samengesteld gezin zijn, een gescheiden gezin, het alleenstaand ouderschap, het co-ouderschap of het vormen van een -pleeg of adoptiegezin.
Hoe ga ik om met de verschillende rollen en posities van iedereen?
Vanuit systemisch oogpunt gaan we in gesprek en/of aan het werk met hetgeen zich voordoet.

In deze tijd van vele nieuwe gezinsvormen zie ik de vele vragen hieromtrent terugkeren binnen de praktijk.
Ook met vragen over ontwikkelingsproblemen, communicatieproblemen of opvoedvraagstukken is een ouder altijd van harte welkom binnen de praktijk.

Voor ouders die graag verdieping willen en een beter contact willen maken met hun kind is het mogelijk om de training 'Praten met kinderen, hoe doe je dat' in vijf begeleidingsgesprekken van een uur te volgen.
Hierbinnen leer je te zien vanuit welke gebied kinderen communceren en daar anders mee om te gaan.
Ook als ouder kun je vanuit 'gekwetstheid' en afwerend reageren op je kind. Een brug bouwen naar deze pijnlijke gebieden in jezelf en bij je kinderen zorgt ervoor dat er nieuwe liefdevolle ruimte ontstaat.Bolstraat 1 - 3581 WS Utrecht - m: 06 - 414 23 604 - e: liesbeth@kindertherapieliesbeth.nl
Bolstraat 1 - 3581 WS Utrecht - m: 06 - 414 23 604 - e: liesbeth@kindertherapieliesbeth.nl