Home | Mijn achtergrond | Zakelijke aspecten | Links & literatuur | Contact & route | facebook

Volwassenen

'Kinderen zijn kleine mensen, volwassenen zijn grote kinderen'


Binnen mijn werk als kinder- en jongerentherapeut werk ik met de ouder/opvoeder in de vorm van ouderbegeleiding.
Daarnaast zijn ook volwassen cliënten van harte welkom bij mij in de praktijk.
 
Kinderen doen 'eigen' ervaringen op en kunnen op heel eigen wijze al hun verstrikkingen/patronen hebben die niet langer werken, waar ze last van hebben. Het is fijn voor kinderen daar bij mij ruimte en aandacht op te krijgen en zo onbelast verder kunnen.

Daarnaast zijn kinderen onlosmakeijk verbonden met hun ouders. Zeer jonge kinderen, jonger dan drie jaar, ervaren geen afgescheiden IK. Ze ervaren gewoon alles in hun omgeving als een. Hun afgescheiden IK ervaring vormt zich pas later. In die zin nemen jonge kinderen ook de binnenwereld van de ouder helemaal in zich op. Ze ervaren die gevoelens heel dichtbij en nemen ze op in hun gevoelswereld. Deze herinneringen zijn weliswaar onbewust, er horen nog geen gedachten, verhalen of beelden bij. Ze worden onbewust opgeslagen als gevoelsherinnering. Het lichaam onthoud deze gevoelsherinneringen.
Als een ouder nog met onverwerkt trauma zit, opgedaan in de eigen jeugd of meegenomen uit eerdere generaties dan is dit automatisch voelbaar voor een jong kind wat nog geen onderscheid kan maken tussen mijn en dijn.

Mijn boodschap aan ouders van jonge kinderen is dan ook om vooral goed voor de eigen binnenwereld te zorgen. Zo bevrijd je niet alleen jezelf van oud zeer maar doe je dat ook voor je kind(eren). Ook al zijn je kinderen wat groter dan is de wijze waarop jij je leven leeft het allergrootste voorbeeld voor je kind en zal het veel daaruit automatisch overnemen.

Soms is het dus meer van belang met de ouder te werken dan met het kind. Als het duidelijk is dat de meeste groei te behalen is in het werken met de binnenwereld van de ouder dan is dat sinds een aantal jaren ook een mogelijkheid bij mij in de praktijk. Na negentien jaar praktijkvoering met als voornaaamste doelgroep kind en jongere is er ook de mogelijkheid voor volwassenen voor coaching en therapie. 

Afglopen jaren volgde ik een opleiding en bijscholingen welke gericht zijn op het werken met volwassenen.
Komende tijd bouw ik een nieuwe website waar ik meer woorden kan geven aan deze tak van mijn werk.
De basis van waaruit ik werk is het psychodynamische werk vanuit de Transactionele Analyse en PRI, Past Reality Integration. Aangevuld met mijn systemische werk, psychodrama en ACT en IEMT.
Met regelmaat assisteer ik bevriende therapeuten en coaches in hun trainingen voor emotioneel lichaamswerk en systemisch groepswerk middels opstellingen.
 Bolstraat 1 - 3581 WS Utrecht - m: 06 - 414 23 604 - e: liesbeth@kindertherapieliesbeth.nl
Bolstraat 1 - 3581 WS Utrecht - m: 06 - 414 23 604 - e: liesbeth@kindertherapieliesbeth.nl